Arbeidstilsynet refser Omsorgstjenesten Sørøya:

Ansatte utsettes for vold: – Folk blir preget både fysisk og psykisk

Ansatte i Omsorgstjenesten Sørøya blir slått og bitt på jobb. Nå reagerer Arbeidstilsynet på manglende kartlegging og oppfølging av voldshendelsene.

KREVER INVESTERING: Enhetsleder ved Omsorgstjenesten Sørøya, John Pedersen, mener at kutt i helse- og omsorgssektoren ikke er rette veien å gå for å bedre både arbeidsforholdene til de ansatte og tilbudet til brukerne. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Arbeidstilsynet har gjennom 2018 hatt fokus på forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren. I mai gjennomførte de tilsyn ved Omsorgstjenesten Sørøya. Tjenesten arbeider primært opp mot mennesker med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne.