Prestbakmo mener tungtransporten på nordnorske veier må telle mer for bevilgninger

Basert på innsamlet data for nærings- og godstrafikk fra Troms og Finnmark i 2017, har fylkeskommunene i Troms og Finnmark fått utarbeidet en rapport om tungtransportbelastning på de viktigste fylkeskommunale veiene.

Problemområde: Fisketrailer på vei opp Grøtfjordfjellet på Fylkesvei 57 i fjor vinter. Veien er en viktig transportåre fra fiskeproduksjon i Tromvika og ut til verdensmarkedene.   Foto: Statens vegvesen

pluss

– Vi har et etterslep på de fylkeskommunale veiene i Troms på mellom seks og åtte milliarder kroner. Der har Tromsø sin relative andel av dårlige fylkesveier. Halve etterslepet stammer fra da vi overtok gamle riksveier fra staten i 2010. Et etterslep vi aldri fikk finansiert, forteller Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel i Troms.