Har valgt ut ledere til prosjektarbeidet – nå er den nye terminalen på Tromsø lufthavn et steg nærmere å bli realisert

Rambøll Norge AS og Nordic – Office of Architecture er valgt som rådgivere i prosjekteringsarbeidet.

Illustrasjonsfoto ny terminal Tromsø   Foto: Avinor

pluss

Avinor skal bygge ut lufthavnen i Tromsø. Skisseprosjektet er ferdigstilt, og prosjektet har kommet over i forprosjektfase. I den forbindelse har det blitt gjennomført en anbudsrunde på rådgivergruppe.