Prestvannet FAU kritisk til at kommunen vil splitte skoleklasser

Kommunens nye forslag om å sende elever fra både Prestvannet og Gyllenborg til Grønnåsen ungdomsskole får hard kritikk fra foreldre ved Prestvannet skole. Prestvannet FAU mener skoleklassene ikke skal splittes, og håper kommunen velger det opprinnelige forslaget.

SÅRBAR TID: Tove Kronstad Sundstrøm i Prestvannet FAU påpeker at overgangen fra barneskole til ungdomsskole er en vanskelig og sårbar tid for barna, og at det er viktig at de ikke mister vennene sine. Bildet er tatt i en annen sammenheng.Foto: Rune Robertsen 

pluss

I juni sendte kommuneadministrasjonen ut et høringsutkast om regulering av skolekretsgrenser for å sikre god kapasitet ved skolene.