Slik vil Gunnar Wilhelmsen håndtere habilitetsutfordringer knyttet til alle sine næringsinteresser

Wilhelmsen har fått utarbeidet retningslinjer for hvordan han skal håndtere kryssende interesser, om han skulle bli Tromsøs ordfører i 2019.

ADVOKATHJELP: Gunnar Wilhelmsen har fått advokat Marianne Abeler til å gjøre en vurdering av Wilhelmsens mulige habilitetsutfordringer. Hun mener det ikke er noe i veien for Wilhelmsen, så lenge han opptrer ryddig. 

pluss

Aps foreslåtte ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen, har i mange år drevet næringsvirksomhet i Tromsø. Han eier Olavsvern, flere eiendommer i Tromsø sentrum gjennom sitt selskap Triko, og er en av investorene til prosjektet «Arctic Center» i Håkøybotn.