Tromsø kommune lovet Linas å gi 5000 kroner til Kreftforeningen. Han har ennå ikke fått pengene

Linas Hauge har sendt flere purre-e-poster til Tromsø kommune da han enda ikke har mottatt pengene de lovet å gi da han gikk Troms Rundt.

SAMLET INN PENGER PÅ TUR: Linas Hauge samlet inn penger til Kreftforeningen ved å gå gjennom hele Troms. 

pluss

iTromsø skrev i juli om Linas Hauge fra Tromsø som skulle gå Troms rundt. Fra 19. mai til 10. juli gikk Hauge fra Kvænangen og gjennom alle fylkets kommuner.