Er ferdige med etterforskningen av den sedelighetssiktede samfunnstoppen

Saken er nå oversendt statsadvokaten for en påtalemessig avgjørelse.
pluss

De avklarende etterforskningsskritt som statsadvokaten ba om i august, er nå gjennomført, og saken er oversendt Troms og Finnmark statsadvokatembeter for en påtalemessig avgjørelse.