Onsdag skal saken om de nye skolekretsene avgjøres:

Nå skal disse foreldrene påvirke kommunestyret

Onsdag stemmer kommunestyret over de nye skolekretsene. Foreldre ved Prestvannet og Gyllenborg skole setter nå inn alle kluter for å stoppe administrasjonens forslag.

VIL HA BRAKKESKOLE: Foreldre ved Prestvannet og Gyllenborg skoler mener brakker på Bymyra er den eneste løsningen for å opprettholde nærskolen for barn i området de neste tre årene. Fra venstre (bak): Tove Kronstad Sundstrøm, Oddrun Halvorsen, Mali A. Arnstad og Bjørn-Morten Hansen. Foran fra venstre: Ingeborg Kronstad Sundstrøm (9) og Lilli Arnstad Løvik (11). Foto: Privat 

pluss

Foreldre med barn på Gyllenborg og Prestvannet skole har starta underskriftskampanjen «La barna gå på skole der de bor – ja til brakkerigg!». Bakgrunnen er administrasjonens forslag til nye skolekretser som splitter både Gyllenborg og Prestvannet i to (se faktaboks under).