Får endre fasaden etter flere års diskusjoner

Sommeren 2015 sendte AT plan & arkitektur søknad om tillatelse til fasadeendring på Kirkegata 1 på vegne av AS Taco, nå foreligger rammetillatelsen fra kommunen.

FÅR NY FASADE: AS Taco som eier Kirkegata 1 (Havnebygget) får nå tillatelse til å endre fasadene, flere år etter at de søkte første gang.  Foto: Ronald Johansen

pluss

– Det har vært en veldig lang reise. Rammetillatelsen for fasadeendringer på Kirkegata 1 tok lang tid, men vi har hatt god dialog med kommunen, sier daglig leder Ivar Austad i AS Taco.