Mens kystrekebestanden er i fritt fall i Tromsø, tar havfiskeflåten ut mindre enn tilrådd kvote i Barentshavet

Havforskningsinstituttet melder om gode og levedyktige bestander av reker i Barentshavet. Kun halvparten av anbefalt kvote er hentet ut de siste årene.

REKEFISKERI: Rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning mener forskerne.   Foto: Tore Meek / SCANPIX

pluss

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) tilrår at det kan fiskes inntil 70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019, melder Havforskningsinstituttet i en pressemelding.