For få p-plasser kan stoppe idrettshall-plan på Sørøya

TILs nye idrettshall på Bjerkaker kan bli stoppet av kommunen fordi det er beregnet for få parkeringsplasser.

BYGGETOMT: Det er på denne delen av kommunens tomt på Bjerkaker (rød ring) TIL vil bygge idrettshall. Prosjektleder for Bjerkakerhallen, Frode Rinnan, er overrasket over at kommunen varsler avslag på søknaden om rammetillatelse.  Foto: Google Maps/Mats Rydland

pluss

I kommunens gjennomgang av søknaden om rammetillatelse for hallen går det fram at «søknaden med stor sannsynlighet vil bli behandlet med et avslag».