Helsedirektoratet refser fylkeskommunen for manglende rapportering av millionbeløp

Ifølge Helsedirektoratet har Troms fylkeskommune ikke levert revisorgodkjent regnskap for 28,6 millioner kroner. I verste fall kan tilskuddet bli tilbakekalt eller at tilskuddet for 2019 blir tilbakeholdt.

FORSINKET RAPPORTERING: Helsedirektoratet kritiserer Troms fylkeskommune for ikke å overholde fristene i forbindelse med hvordan milliontilskudd til tannhelse er brukt. Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander (innfelt) sier de skal rette opp i det direktoratet etterlyser.  Foto: Jon Terje Eiterå/Helge Matland

pluss

– Helsedirektoratet har over flere år erfart forsinket og/eller manglende rapportering fra Troms fylkeskommune for tildelt tilskudd over kapittel 770.70 (tannhelse), skriver direktoratet til Troms fylkeskommune.