Fylkesmannen mener helse- og omsorgsbudsjettet for 2019 er urealistisk

I september klaget opposisjonen på behandlingen av kommunebudsjettet til Fylkesmannen. Nå har svaret kommet. – Ikke uventet, sier Rødts Jens Ingvald Olsen.

relativ realisme: Jens Ingvald Olsen fra partiet Rødt, viser til at fylkesmannens svar ikke er entydig og mener realismebegrepet er et tøyelig begrep. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Trolig må kommunen finne minst 230 millioner kroner ekstra til helse- og omsorgssektoren innen desember, for å komme innenfor et realistisk nivå på under ti prosent differanse mellom regnskapet for 2018, som ennå ikke er klart, og budsjettet for 2019.