Vegvesenet kan sende bompenge-regning på opptil 50 millioner til Ryaforbindelsen

Å ikke innrette seg etter et nytt stortingsvedtak kan koste Ryaforbindelsen dyrt, mener Statens vegvesen.

RYAFORBINDELSEN: Det kan ende med en gigantregning fra Statens vegvesen, om Ryaforbindelsen AS ikke går inn det regionale selskapet Bompenger Nord. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

I et nytt brev fra Statens vegvesen til Ryaforbindelsen AS peker veivesenet på store økonomiske konsekvenser for Ryaforbindelsen, dersom de fortsetter å stå utenfor den regionale organiseringen – altså ikke trer inn i Bompengeselskap Nord AS – i fremtiden.