Høyre inviterer til tverrpolitisk E8-enighet

Tromsø Høyre inviterer onsdag samtlige politiske partier til et tverrpolitisk møte for å bli enige om et felles trasévalg for E8 gjennom Ramfjord.

TVERRPOLITISK E8-MØTE: Erlend Svardal Bøe, Høyres gruppeleder i Tromsø inviterer til tverrpolitisk møte om E8 før onsdagens kommunestyremøte. – Dette er en sak vi som folkevalgte for Tromsøs innbyggere må kunne stå sammen om, mener han. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier AS har regnet ut at det vil bli en halv milliard billigere å bygge vestre enn østre trasé. Statens vegvesen kan imidlertid ikke starte planlegging av vestre trasé uten at Samferdselsdepartementet har gitt sin tilslutning.