Flytting av krigsminnemerket skal opp til politisk behandling

Flyttingen av krigsminnesmerket i Kirkeparken er møtt av massive protester. Nå skal saken opp til politisk behandling i kommunestyret.

BORTGJEMT? Etter oppgraderingen av Kirkeparken er krigsminnesmerket blitt flyttet fra Storgata til Bankgata. Mange har protestert ettersom man mener at monumentet er blitt gjemt bort – og at det dessuten parkeres biler like ved minnesmerket.  Foto: Christer Pedersen

pluss

I forbindelse med oppgraderingen av Kirkeparken har flere statuer fått ny plassering – og det store minnesmerket over tromsøværinger som falt i den andre verdenskrig er flyttet fra Storgata til en mer tilbaketrukket plass i Bankgata.