Pleie- og omsorg må nok en gang få ekstrabevilgninger:

Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgssektoren vil ikke klare å spare nok penger til neste år. Derfor må øvrige sektorer i kommunen ta regningen. Igjen.

STRAMMER INN: For å kunne dekke inn forventet merforbruk i pleie- og omsorgssektoren foreslår administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at øvrige sektorer i kommunen får redusert sine rammer i neste år. Foto: Ronald Johansen 

pluss

I september vedtok kommunestyret budsjettet for 2019, samt økonomiplanen for de påfølgende tre årene fram til 2022.