– Rammene for å gi denne gruppen barn en trygg og god omsorg er ikke til stede

Enslige mindreårige asylsøkere, ved eller tilknyttet norske asylmottak, er ekstra sårbare for seksuelt misbruk. Det viser rapporter fra NOAS og Redd Barna.

SÅRBARE: Rapporter og kartlegginger fra NOAS og Redd Barna viser et dystert bilde for enslige mindreårige ved norske asylmottak. Dette bildet er fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.   Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

pluss

– Dette er en gruppe barn og unge som, av ulike årsaker og på ulike måter, er på flukt fra krig og konflikt. Når de ender opp i Norge er de helt alene og har erfaring fra krig og konfliktområder å bære med seg. De er helt alene og sårbare for å bli utnyttet. De vet ingenting om fremtiden sin og er derfor helt avhengig av at de blir tatt vare på av omgivelsene sine og får god omsorg, sier Thale Skybak.