Sjelden gjest observert i Norge for første gang: – Det er spektakulært!

I Norden er det fram til 2016 kun registrert 33 funn av arten. Fuglen som har slått seg til ro på Sørsjeteen er det første eksemplaret som er sett i Norge.
pluss

23. november var en historisk dag i norsk sammenheng. For de aller fleste gikk den upåaktet hen, men blant ornitologer, fugletittere og fugleentusiaster spredte nyheten seg raskt: En topphegre var for første gang observert i Norge, og det ved Sørsjeteen i Tromsø.