Mattilsynet bekymret etter funn av hydrokarboner i drikkevannsprøver rundt vindmølleparken

Utbygger mener de nye prøveresultatene trolig skyldes feil.

NYE FUNN: Nye prøver fra området rundt vindmølleparkprosjektet på Sør-Kvaløya viser funn av hydrokarboner i flere drikkevannskilder. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss