Tromsø kommunestyre ber om ny reguleringsplan for E8 langs vestre trasé

Politikerne i Tromsø har sendt et brev til samferdselsministeren.

KOMMUNESTYRET: Politikerne i kommunestyret vedtok at de ville ha en vei raskest mulig, og at de vil ha en ny reguleringsplan for vestre trase. Arkivfoto 

pluss

– Undertegnede partier i Tromsø kommunestyre mener det er viktig at innfartsveien til Nord-Norges største by, E8 gjennom Ramfjorden, blir realisert raskest mulig og bygd etter planlagt standard. Fremdriften i prosjektet må være overordnet hvilken trasé veien skal følge, står det i et brev fra Tromsø kommunes politikere til samferdselsministeren.