Boligkontoret har praksis med utkastelse om beboere nekter å motta helsehjelp

Sjefen for boligkontoret skriver i en e-post at de har praksis med å kaste ut beboere om de nekter å motta helsehjelp.

BOLIGKONTORET: Tromsø boligkontor skriver i et tilsvar at utkastelse av beboere skjer om beboere nekter å motta tjenester, som et tvangstiltak. Foto: Tromsø kommune 

pluss