Drikkevannsprøver inneholdt ikke hydrokarboner likevel: – Alvorlig at man ikke kan stole på analysene

Drikkevannsprøvene fra Sør-Kvaløya som viste funn av hydrokarboner viste seg å være feil.

KONTAMINERT: Drikkevannsprøvene fra 27. november som viste funn av hydrokarboner har nå blitt re-analysert på laboratorium. Resultatene viser at prøvene var kontaminerte, og at de ikke inneholdt hydrokarboner.  Foto: Tom Benjaminsen

pluss

iTromsø skrev 12. desember at Mattilsynet var bekymret etter funn av hydrokarboner i drikkevannsprøver rundt vindmølleparken. På grunn av usikkerhet knyttet til prøvene, og fortsatt høyt bakterieinnhold i lokale vannkilder, anbefalte Mattilsynet at utkjøringen av drikkevann til Buvika skulle fortsette.