Seksjonslederen tror bedre finansieringsmodell vil gi bedre tjenester til psykiske syke

Seksjonsleder Kirsti Moslett Thunberg har tro på at rammebudsjettering vil komme psykiske syke beboere til gode.

ENDRING PÅ VEI: Kirsti Moslett Thunberg tror endring av budsjetteringssystemet i kommunen vil ha en positiv effekt.  Foto: Håkon Steinmo

pluss

I forrige uke kom det fram at boligkontoret har en praksis med å sette psykisk syke beboere på gata, om man ikke oppnår enighet om kontraktsforhold, eller om man nekter helsehjelp.