Nesten 200 parkeringsplasser er fjernet de siste 14 årene

Siden 2005 er det blitt 197 færre parkeringsplasser i Tromsø. De fleste var overflateparkering i sentrumsområdet.

Forsvinner: Parkeringsplassene langs Strandveien, forbi Mack-kvartalet, er eksempel på parkeringsplasser som er blitt borte. Her kommer det fortau og busstrasé til erstatning for 10–12 P-plasser. 

pluss

For hvert år som har gått fra og med 2005 er rundt 14 parkeringsplasser fjernet fra byen, viser tall fra Tromsø kommune. Tallene er nettoberegning som tar hensyn til at det enkelte P-plasser er fjernet og erstattet ved utbygging.