E8-ulykken: Samferdselsministeren åpner for å endre kjøretøyforskriften

Mandag ba statsråd Jon Georg Dale (Frp) Statens vegvesen om å styrke kontrollvirksomhet i nord. Nå undersøkes det om kjøretøyforskriftene kan endres for å trygge veiene i Nord-Norge.

STRAKSTILTAK: Samferdselsminister Jon Georg Dale har iverksatt strakstiltak for å bedre sikkerheten på nordnorske veier – én uke etter at 22 år gamle Charlie Dan Lind ble alvorlig skadet i møteulykken på E8. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix 

pluss