Her bygges det 62 nye leiligheter og butikk

Kontorer, treningssenter og bilforhandler er potensielle leietakere i samme byggeprosjekt.

PEND­LER­BO­LI­GER: Et treetasjes bygg med lei­lig­hets­ho­tell er un­der byg­ging på Stakkevollvegen. På ga­te­plan etab­le­res det ny Kiwi-bu­tikk. Il­lust­ra­sjon: 70 gra­der nord 

pluss

Over to bygg med adresse Stakkevollvegen 299, 301 og 303, ønsker lokale entreprenører å gi strandområdet ved UNN og UiT et løft.