Presidenten i Røde Kors:

– Jeg ønsker å takke for fantastisk innsats

Søndag besøkte president i Røde Kors, Robert Mood, Tamokdalen for å lære mer om hvordan det jobbes i Norges kanskje mest utsatte skredområde. Det ble et sterkt møte.

RØDE KORS-PRESIDENTEN ROBERT MOOD I TAMOKDALEN: Her står Robert Mood i midten flankert av hjelpekorpsleder i Tromsø Jørn Olsen (fra venstre), Halvard Solborg fra skredgruppa Troms Røde Kors, fungerende distriktsleder Ed Torbergsen og operativ leder i Røde Kors, Tor Indrevoll.  Foto: Roar Dalmo Moltubak

pluss

– Da jeg planla reisa til Tamokdalen for 14 dager siden, visste vi ikke at søket etter de fire omkomne ikke ville være avsluttet. Jeg er dypt imponert over det som har møtt meg i dag og vil rette en stor takk for fantastisk innsats, sier Røde Kors-presidenten.