Kommunen har i ti år betalt for å få journalister til Tromsø: – Åpenbart problematiske sider

En halv million offentlige kroner brukes i år på å hente journalister til TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen.

VIL EVALUERE: Stabssjef for økonomi Oddgeir Albertsen og kommunikasjonssjef Pål Jakobsen i Tromsø kommune stiller spørsmål ved om kommunen skal betale for at journalister kommer til Tromsø under TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen. 

pluss

Nå skal Tromsø kommune evaluere om de vil fortsette praksisen – som de mener har en rekke problematiske sider.