Kommunen har i ti år betalt for å få journalister til Tromsø: – Åpenbart problematiske sider

En halv million offentlige kroner brukes i år på å hente journalister til TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen.

VIL EVALUERE: Stabssjef for økonomi Oddgeir Albertsen og kommunikasjonssjef Pål Jakobsen i Tromsø kommune stiller spørsmål ved om kommunen skal betale for at journalister kommer til Tromsø under TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

Nå skal Tromsø kommune evaluere om de vil fortsette praksisen – som de mener har en rekke problematiske sider.