Mangler 245 millioner kroner til Langsundforbindelsen

Fylkespolitikerne forutsatte 405 millioner kroner i fergeavløsningsmidler til Langsundforbindelsen, nå fører nye beregningsmåter til at det bare blir 160 millioner kroner. – Vi har et problem, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp).

ENDREDE FORUTSETNINGER: Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø må finne 245 millioner kroner til Langsundforbindelsen etter at staten endret beregningsmåten for fergeavløsningsmidler. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

Da fylkestinget før jul vedtok budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022, lå det inne ei bevilgning på 930 millioner kroner til Langsundforbindelsen. Da visste ikke fylkespolitikerne at beregningsmåten for fergeavløsningsmidler var endret av storting og regjering.