Vil overta de gamle lokalene til veivesenet

Troms fylkeskommune vil overta kontorlokalene Statens vegvesen leide i Mellomveien 40. Det betyr flere millioner kroner i økte leieutgifter for fylkeskommunen.

OVERTAS AV FYLKESKOMMUNEN: Etter at Statens vegvesen flyttet ut av Mellomveien 40 i høst, kan de ledige lokalene nå bli tatt i bruk i forbindelse med at Troms fylkeskommune overtar ansvaret for egne veier fra veivesenet. 

pluss

Etter at Statens vegvesen flyttet inn i helt nye lokaler på Stakkevollveien i oktober, har lokalene på Mellomveien stått tomme. Nå tilbyr eierne, Nordic Eiendom AS, Troms fylkeskommune å leie lokalene for 7,5 millioner kroner i året.