Om lag 130 personer har mottatt piggdekkpant hos kommunen. Øyvind Hilmarsen mener det er for få

Kommunen skal vurdere om det må gjøres endringer i ordningen.

REAGERER: Øyvind Hilmarsen trodde først ordningen var avviklet. At den fortsatt finnes synes han er kommunisert for dårlig. 

pluss

I januar i fjor vedtok formannskapet en panteordning for piggdekk, hvor folk kan få 1.000 kroner i pant hvis de leverer inn piggdekkene sine og kjøper piggfritt. Ordningen gjelder fra 10. september til 1. desember hvert, år til og med 2021. Da skal ordningen evalueres, og ifølge kommunens nettside eventuelt utvides dersom effekten har vært god. Inntil 1000 personer har hvert år mulighet til å pante piggdekkene sine, og i år er det så langt 130 personer som har mottatt dekkpant.