– Næringa må ta ansvar. Det er så enkelt som at de må nekte å sende varene

Geir Mo i Norsk lastebileierforbund er tydelig på at transportkjøperne må ta enda større ansvar for å få farlige vogntog av norske veier.

KONTROLL: Terje Moe Gustavsen og Geir Mo fikk onsdag være med på utekontroller med Statens vegvesen. Her sammen med utekontrollør Roger Furumo på Nordkjosbotn kontrollstasjon. Foto: Monica Knoff/Statens vegvesen 

pluss

Mo ønsker seg flere kontroller, og mener at vegvesenets omrokering av ressursene har gitt gode resultater.