Vindmølleutbygger uenig i NVE-varsel

Utbyggerne av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk reagerer på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler vedtak om retting og pålegg i forbindelse med utbyggingen av vindmøllepark.

FERIST: NVE mener denne feristen ikke fungerer og vil ha porten tilbake. Det er utbygger, Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS, ikke enig i. Foto: Ronald Johansen 

pluss

NVE-varselet gjelder retting av sperreanordning for rein ved adkomstveien, mens pålegget går på etablering av kalvingsgjerde.