8. mars:

Schumacher: – Enorm endring for kvinnelige toppledere de siste 5–10 årene

Til sammen jobber det 7.038 mennesker på UNN, hvorav 5.087 er kvinner og 1.951 er menn.

KVINNEDOMINANS: Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, har ennå ikke behandlet saker om likestilling på UNN, men sier at hun blir inspirert av kvinner som Gro Harlem Brundtland når det kommer til likestilling og kvinnekamp.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

iTromsø har i forbindelse med kvinnedagen 8. mars snakket med lederne for Tromsøs største arbeidsplasser, og fått svar på hvordan de ulike organisasjonene jobber med likestilling.