Statsbygg klare for forhandlinger om salg av lærerskolen

Kommunen og Statsbygg er nå klare til å gå i direkte forhandlinger om kjøp av den gamle lærerskolen i Mellomveien.

LÆRERSKOLEBYGG: Kommunen venter på at Statsbygg tar kontakt for å sette i gang forhandlinger om kjøp av den gamle lærerskolen i Mellomveien. Foto: Ronald Johansen 

pluss

I flere år har kommunen ønsket å få kjøpe byggene og tomta til lærerskolen i Mellomveien.