Har søkt regjeringen om midler til 250 nye studentboliger

Regjeringen etterlyser flere studentbolig-søknader. Samskipnaden i Tromsø har søkt om finansiering av 250 nye boliger.

Dramsvegen: Her vil studentsamskipnaden bygge 250 nye studentboliger i sommer. 

pluss

Planen er å starte byggingen til sommeren.