Fant skjeletter på Elverhøysletta – stammer trolig fra mennesker

Krimteknikere fra politiet og folk fra fylkeskommunen sikret torsdag flere esker med levninger fra området ved gamle Coop Extra Elverhøy.

NYE FUNN: I januar ble det funnet beinrester som viste seg å stamme fra en gris på anleggstomta. Nå skal det være funnet menneskelevninger der. Her arbeider fylkets representanter med å samle sammen beinfunnene. 

pluss

Torsdag stoppet alt arbeid på anleggsplassen ved gamle Coop Extra Elverhøy. Kort tid etter dukket kriminalteknikere og representanter for fylkeskommunens kulturarvavdeling opp. Etter flere timers arbeid, ble flere pappesker båret ut fra anleggstomta og kjørt vekk.