NAF: – Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Bompenger tar ikke hensyn til hvor mye du har i lommeboka, sier NAF.

Bompenger   Foto: Frank R. Roksoy

pluss

En ny undersøkelse viser at bompenger rammer usosialt, sier NAF. Nær 40 prosent av de med lavest inntekt får utfordringer med en økning i bompengene på under 500 kroner måneden.