Vil gi kommunens politiske ledelse flere rådgivere

Administrasjonssjefens og ordførerens sekretariatet må deles opp, mens støtteapparatet rundt den politiske ledelsen styrkes, mener en styringsgruppe.

KOMMUNESTYRET: Ordføreren leder kommunestyret som samles én gang i måneden. Nå vurderes det om ordføreren skal få et større administrativt støtteapparat. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

Det er en av tingene som drøftes i en gruppe som skal evaluere dagens politiske styringsmodell, formannskapsmodellen.