I januar ønsket politikerne SALT-prosjektet velkommen til sørbyen – nå frykter administrasjonen en prislapp på 240 millioner kroner

Kostnadene ved flytting av snødeponiet kan alene overstige 200 millioner kroner, mener kommuneadministrasjonen.

PROBLEMTOMTA: På denne tomta, mellom Framsenteret og Hålogaland Teater, vil politikerne ha inn SALT-prosjektet – med en 160 meter lang fiskehjell. Kommuneadministrasjonen mener etableringen vil føre med seg enorme utgifter. Foto: Tromsø kommune 

pluss

8. januar sa Tromsø-politikerne i formannskapet ja til å legge det planlagte kunst- og kulturprosjektet SALT til den kommunale tomta mellom Framsenteret og HT.