Får 5,2 millioner kroner til flere ansatte i Tromsø-barnehager: – Betyr mye for kvaliteten

For Bjerkaker barnehage betyr tilskuddet fra staten at de når bemanningsnormen – og kan ha en person i fulltidsstilling i stedet for på deltid.

BEMANNINGSNORM: Regjeringen har satt krav til bemanningsnorm i barnehagene. Bjerkaker barnehage er en av dem som får tilskudd for å nå kravene. Fra venstre: Ida Hov (Frp), Morten Skandfer (V), Hans Petter Kvaal (H), daglig leder i barnehagen, Heidi Kristin Hansen, og Helga Marie Bjerke (KrF). På husken sitter fem år gamle Alise (fra venstre), Hansika (5), Bertine (3) og Tora (4). 

pluss

1. august i fjor ble bemanningsnormen for barnehager innført, og norske barnehager fikk ett år på seg til å innfri kravene til normen.