29 unge kunstnere har fått tildelt 400.000 kroner – sjekk hvem som har fått innvilget søknader

I den fjerde runden av "Tvibitstigen" fikk 29 av 47 søknader tildelt økonomisk støtte på til sammen 400.000 kroner.
pluss

Tvibit og Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge opprettet i 2017 størreordningen "Tvibitstigen". Det er en treårig satsing som skal gi unge mennesker mellom 15 og 30 år i Nord-Norge og på Svalbard muligheten til å realisere sine egne kreative og kulturelle prosjekter.