Denne kollektivtraseen skulle vært klar før nyttår: – Vi har muligens undervurdert vinterens påvirkning på fremdriften

Kommunen håper å være ferdig med det allerede forsinkede byggeprosjektet om tre måneder.

NY VEI OG FORTAU: Her, i Mack-kvartalet som knytter sammen Storgata og Strandvegen, skulle ny kollektivtrasé og nytt fortau stått klart før nyttår. Slik så området ut fredag, og kommunen sikter seg nå inn på ferdigstillelse i juli. 

pluss

I fjor sommer startet arbeidet med ny kolletivtrasé mellom Strandvegen og Storgata. Sist september uttalte kommunens seksjonsleder for Byutvikling at veibyggingsprosjektets fremdriftsplan strakte seg fram til jula 2018.