UNN-ledelsen refser botilbudet til rusavhengige og psykisk syke

– Kommunen har ikke sett seg i stand til å levere botilbud som imøtekommer disse pasientenes behov, sier UNN-direktør Anita Schumacher.

KRITISKE: Klinikksjef ved psykisk helse- og rusklinikken i UNN, Tordis Sørensen Høifødt (til venstre), og avdelingsleder Siren Hoven ved psykiatrisk avdeling er kritisk til at kommunen ikke i større grad prioriterer nye botilbud til psykisk syke og mennesker med ruslidelser. 

pluss

9. april sendte sykehusdirektør Anita Schumacher og klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt ved psykisk helse- og rusklinikken i UNN et brev til Tromsø kommune.