Her fosser smeltevann og kloakk ut i Tromsøysundet

Kommunens kloakkrenseanlegg har ikke kapasitet til å ta unna alt smeltevannet. Det fører til at overløpsvannet havner i Tromsøysundet. Avdeling for vann og avløp anbefaler ikke bading i nærheten.

VÅRFLOM: De siste dagers nedbør og snøsmelting fosser ut fra overløpsledningen til kloakkrensestasjonen ved Hålogaland Teater. Foto: Kjetil Vik 

pluss

Store nedbørsmengder og kraftig snøsmelting den siste tiden fører til at kommunens renseanlegg og pumpestasjoner ikke klarer å ta unna alt vannet. Dermed havner smeltevannet blandet med kloakkvann urenset i Tromsøysundet.