#loggpå det du har mest kjær

Det blåser en vekkelsesvind over landet, sang vekkelsespredikanten Åge Samuelsen en gang i det forrige årtusenet.
pluss

Årets vekkelsesvind har lite med Jesus å gjøre, men det handler nok en gang et forsøk på å rive seg løs fra det jordiske. Årets vind har ironisk nok en emneknagg knyttet til seg – en emneknagg som strider mot budskapet bak knaggen, nemlig #loggav.