– Skattebetalerne betaler oljelobbyens lønninger

Mens representanter for oljeselskapene reiser rundt i landsdelen for å overbevise folket om at åpning av nye felter i nord er det rette å gjøre, betaler deres motstandere i siste instans lobbyistenes lønninger.

STORTINGSFORSLAG: Stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes (til venstre), vurderer å lansere et stortingsforslag for å få slutt på at oljeselskapene kan trekke fra utgifter tilknyttet lobby- og påvirkningsvirksomhet på skatten. Her sammen med SV-leder Audun Lysbakken. 

Eksklusiv

I tillegg til alminnelig selskapsskatt på 27 prosent, betaler selskaper som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel en særskatt på 51 prosent. Dette grunnet den betydelige meravkastningen ved utvinning av olje- og gass. Kostnader knyttet til omdømmebygging, reklame, medlemskap i interesseorganisasjoner og informasjons- og lobbyvirksomhet som anses å fremme petroleumsvirksomheten, kan imidlertid selskapene skrive av på skatten.