Bybildet

«Byens forutseende brannsjef»

Allerede på slutten av 70-tallet innså daværende brannsjef Narve Strandskogen (1926-2009) behovet for en brannstasjon på Kvaløya. I 2017 utredes nå dette. Igjen.

SJEFEN OG HANS MENN: Narve Strandskogen (nr. 3 fra venstre) på kurs på den maritime Høgskolen mens han fremdeles var brannsjef. Ellers på bildet ser vi fra venstre først en ukjent person, Anders Leithe, Narve Strandskogen, Hugo Pettersen, Henry Olsen og Roger Lorentsen. Bak står Bjørnar Isaksen, Knut Rasmussen, så to ukjente personer, Geir Pedersen, Jonny Jørstad, Finn Gabrielsen, Torbjørn Isaksen, Bjørn Worum, Jan Arvid Sørem, Bjørn Trones, Tormod Suri fra Alta, ytterligere to ukjente personer, Kjell Magne Nilsen og til slutt nok en ukjent. Kanskje noen av Bybildets lesere kan bistå med navnene vi mangler? Arkivfoto 

Eksklusiv

Da kommunestyremøtet 22. februar ble avbrutt av bompengedemonstranter, ble flere saker utsatt til et senere møte. Et av disse var «Brannordning for Tromsø kommune». Der kan man lese: