Billig og trivelig på gamle Saga

Men det var det ikke alle som syntes, deriblant fylkespolitikerne.

RICHARD WITHS PLASS: Selv om plassen heter det samme i dag som på 30-tallet da Vilhjelm Riksheim tok dette bildet av Richard Withs plass 2 og 4 (til venstre), fremstår den i dag helt annerledes. For eksempel ble nr. 4 revet for første gang i 1938, men er i dag en del av «Gull-hotellet» som nå dekker begge adressene. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Vilhjelm Riksheim/ PEM-VRI-00035 

Eksklusiv

For da man i 1987 foreslo å innkvartere fylkespolitikerne på Saga i stedet for Grand hotell, noe som ville innebære ei innsparing på nærmere en halv million kroner, tilsvarende en skoleklasse på videregående nivå, var svaret klart.